Brzeće 10.05.2022. JP Nacionalni park Kopaonik uskoro počinje testiranje sistema za elektronsku naplatu naknade za korišćenje motornih vozila koje bi trajalo naredna dva meseca.

Za vreme trajanja testiranja naplata će se vršiti na ulaznim kampijama nacionalnog parka, kao i do sada.

O načininu korišćenja ove eletronske usluge javnost će biti naknadno obaveštena, po završetku testiranja.
izvor:npkopaonik.rs