Podučavanje skijanja na skijalištu mogu da vrše jedino ski instruktori angažovani od strane ski škola koje imaju zaključene ugovore sa JP „Skijališta Srbije“ o obavljanju ove delatnosti.

Svim licima, koja neovlašćeno vrše usluge podučavanja skijanja na skijalištu kojim upravlja JP „Skijališta Srbije“, ski karte za vožnju žičarom će biti privremeno ili trajno oduzimane.

Osobe koje koriste usluge obuke skijanja od strane neovlašćenih lica to čine na sopstvenu odgovornost.

Ski škole koje su dobile licencu za obuku skijanja u ski centru Kopaonik biće uskoro javno istaknute – po završetku konkursa.

Ski škole koje su dobile licencu za obuku skijanja u ski centru Kopaonik:
1.

2.

3.

4.

5.

6.