Dužina buduće gondole Brzeće Kopaonik (Mali Karaman) je 3741 metara sa kapacitetom prevoženja 2400 osoba na sat. Trasa gondole je na trasi postojećih instalacija Bela reka 1 i 2, sa produženjem do platoa Mali Karaman. Polazna stanica je u Brzeću a okretna na Malom Karamanu, uz dve međustanice za ukrcavanje – iskrcavanje, Struga i FIS Poligon.

U planu je i izgradnja ski staze uz instalaciju gondole sa sistema veštačkog osnežavnja. Ova ski staza odvaja se od ski staze Bela reka 2 i uliva se u sam početak postojeće ski staze Bela reka 1, prolazeći pri tome ispod buduće gondole.