Hotel Junior doo usled povećanog obima poslovanja raspisuje konkurs za 1 radno mesto u službi Računovodstvo i finansije.

Opis posla:
– Knjižene i kontrola knjiženja poslovne dokumentacije: izvodi, ulazni i izlazni računi, kalkulacije i drugi računovodstveni poslovi;

– Priprema, kontrola tačnosti podataka neophodnih za obračun zarada kao i obračun zarada zaposlenih i povremeno angažovanih lica, obračun naknada zarada i predaja elektronskih poreskih prijava;

– Kontrola izlaznih faktura na osnovu uslova ugovorenih sa klijentima (prihodi), povrata od kupaca, knjižnih odobrenja i zaduženja;

– Priprema za obračun PDV-a;

– Priprema dokumentacije potrebne za refundaciju bolovanja;

– Poslovi plaćanja putem e-bankinga u zemlji i inostranstvu;

– Komunikacija sa Poreskom upravom;

– Usaglašavanje stanja sa kupcima i dobavljačima;

– Administriranje, evidencija i realizacija kredita za zaposlene kao i administriranje platnih listića i platnih spiskova;

– Vođenje materijalno-robnog knjigovodstva;

– Unos i obrada popisa, usaglasavanje sa finansijskim knjigovodstvom, koordiniranje sa popisnim komisijama;

– Ostali administrativni poslovi prema potrebama poslodavca.

Kandidat treba da:
– Poseduje diplomu minimum IV stepena stručne spreme (ekonomska struka);

– Odlično poznaje rad na računaru (MS Office paket, internet);

– Ima srednji nivo znanja engleskog jezika u govoru i pisanju (poželjna diploma);

– Poznaje Zakon o računovodstvu, Zakon o PDV-u, Zakon o porezu na dobit i druge poreske i računovodstevne propise.

 Poželjno je da kandidat:
– Poseduje osobine kao što su: tačnost, sistematičnost, odgovornost, orjentisanost na detalje, istrajnost i posvećenost;

– Ima izražene komunikacijske i organizacijske veštine;

– Ima radno iskustvo na istim ili sličnim pozicijama.

Vaše biografije (sa fotografijom) možete slati elektronskim putem na email adresu: career@junior-kopaonik.com.
Rok za prijavu: 31.01.2022. Izabrani kandidati biće obavešteni o daljem toku konkursa.

Hvala na ukazanom poverenju i prijavi.